Według Konwencji Unii Europejskiej o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności art. 10 każdy ma prawo do wolności wyrażania opinii. Prawo to obejmuje wolność posiadania poglądów oraz otrzymywania i przekazywania informacji i idei bez ingerencji władz publicznych i bez względu na granice państwowe.


Under EU Convention for the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms Article 10 Everyone has the right to freedom of expression. This right shall include freedom to hold opinions and to receive and impart information and ideas without interference by public authority and regardless of frontiers.